Utvärdering

UtvärderingUtvärdering är idag mer än en traditionell resultat- och effektutvärdering. Ofta är vi som utvärderare med under en längre period av ett projekt eller en insats. Detta är något som vi tycker är bra och stimulerande. All vår utvärdering är framåtsyftande. Vår ambition är att lyfta fram lärdomar, resultat och effekter så att de kan tas emot av en eller flera användare och att insatsen kan bidra till nytta över en lång tid.

  • Löpande utvärdering
  • Följeforskning
  • Halvtids- eller slututvärdering
  • Utvärdering av resultat och effekter
  • Effektmätning, t.ex. SROI – Social Return on Investment

Översikt

Utvärdering är idag mer än en traditionell resultat- och effektutvärdering. Ofta är vi som utvärderare med under en längre period av ett projekt eller en insats.

Kompetens

Klyo Consulting AB