Processtöd

ProcesstödProcesstöd innebär att vi deltar i en process eller en satsning under tiden den pågår. Det kan handla om långsiktiga engagemang som rådgivare, som del i en projektledning eller som expert inom ett sakområde. Men det kan även vara kortare insatser som t.ex. workshops, expertuppdrag eller utredningar.

  • Stöd och coachning till projektledare/projektledning
  • Löpande expertstöd i sakfrågor
  • Uppföljning och rapportering
  • Implementering av resultat i ordinarie verksamhet/er
  • Samverkans-, utvecklings- och lärandeworkshops
  • Läranderesor i Europa
  • Transnationell koordinator