Idéutveckling

IdeutvecklingInom området idéutveckling arbetar vi med de delar som gör att man kan gå från en initial idé till ett faktiskt genomförande.

  • Leda genomförandet av en projektplan/projektansökan
  • Skriva projektansökan
  • Kartlägga och genomföra offentlig finansiering av en idé eller ett projekt
  • Leda en LFA-analys