Om oss

Vår mission är att alla projekt och utvecklingssatsningar har de bästa förutsättningarna för att skapa goda och hållbara resultat

 

Tillsammans med våra kunder och samarbetsparter vill vi bidra till att projekt och utvecklingssatsningar når goda och hållbara resultat som kommer deltagarna och samhället till nytta.

Vi vill bidra till att deltagare i projekt- och utvecklingssatsningar arbetar smartare, bättre använder tillgänglig kunskap och samverkar på riktigt. Oavsett om det är multinationella EU-projekt eller små interna utvecklingsprojekt vill vi genom erfarenhet, kompetens och kunskap tillsammans med ett systematiskt arbetssätt och kreativitet skapa goda och hållbara resultat.

Vårt arbetssätt

Kunskap, kreativitet och struktur är de tre grundpelare som vi bygger våra tjänster på. Kunskap är den naturliga utgångspunkten. Vi utgår från en teoriram och använder oss av det befintliga kunskapsläget. Kreativitet i samspel med struktur är det som kan göra skillnad. Att slutresultatet av arbetet inte bara blir ok, utan riktigt bra!
Öppenhet och samverkan är fundamenten i vårt arbetssätt. Vi samarbetar med andra aktörer både internt och i utvalda uppdrag. Det är både kul och stimulerande att arbeta tillsammans med andra men det är också en grundförutsättning för utveckling. Det ger tillgång till en bredare och en djupare kunskap samt nya perspektiv på frågeställningar. Som alla andra har vi också ett ansvar att bidra med våra lärdomar i syfte att driva utvecklingen framåt. Genom kunskap och samverkan bidrar vi tillsammans till att skapa lärande och därmed driva utvecklingen framåt.

Vad vi gör

Klyo Consulting (Klyo) arbetar med utveckling och utvärdering. Vår kärnkompetens är inom ramen för utvecklingsprojekt eller andra typer av gemensamma satsningar. Våra konsulter har lång erfarenhet och ett personligt driv inom sina respektive kunskapsområden. Oavsett vilka delar vi arbetar med är vår drivkraft att utveckla och tänka nytt med målsättningen att resultaten ska tas emot och bli hållbara.

Våra tjänster är kategoriserade inom idéutveckling, processtöd och utvärdering. Då det ofta är en lång och utvecklande resa vi gör tillsammans med våra kunder och samarbetsparter genomför vi även andra typer av skräddarsydda uppdrag.

Var vi finns

Vi är lokaliserade på Campusområdet i Östersund men arbetar med aktörer i hela Sverige samt i Europa. Under åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät som ofta är användbart även för våra kunder och samarbetspartners.